Privacy

De projectorganisatie Crisisfonds houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving. Lees hier onze privacyverklaring.