Privacyverklaring

Met deze verklaring bevestigt de projectorganisatie Crisisfonds dat zij zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna verder "AVG', en overige privacy wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

Als je een aanvraag doet bij het Crisisfonds krijgen we de beschikking over de persoonsgegevens van de aanvrager. Dat gaat dan om voor- en achternaam, functie, adres, telefoonnummer, mailadres.
Dit zijn gegevens die onder de Privacywetgeving vallen en hieronder lees je hoe wij hiermee om gaan.

Doel van de verwerking van deze gegevens

De projectorganisatie verwerkt deze gegevens uitsluitend met het doel om de aanvragen tot financiele ondersteuning te kunnen beoordelen en financieel te kunnen afwerken.
Alleen de leden van de projectorganisatie hebben toegang tot deze gegevens.

Van de aanvragen bewaren wij:
•    Het aanvraagformulier
•    De beoordeling door de projectgroep
•    Het toekenningsbesluit
•    De correspondentie rond de aanvraag

Delen van persoonsgegevens met derden

De projectorganisatie zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De verantwoording die de projectorganisatie aflegt aan de donateurs van het Crisisfonds zal geschieden op organisatieniveau.

Cookies of vergelijkbare technieken

We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verantwoordelijke

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de projectorganisatie van het Crisisfonds (mail)

Versie januari 2023